Catering

Catering calent

Aquesta modalitat de càtering s’elabora diàriament a la nostra cuina  de Barcelona. Després, un cop introduïts els menús en els respectius termos o contenidors aïllants, seran hermèticament tancats per que mantinguin la temperatura mínima de 65º, tal i com estipula la normativa en matèria de Sanitat. Una cop tenim tots els termos preparats per la seva  distribució, aquests seran transportats als respectius establiments. Un cop allà només s’ha d’obrir i servir.

Catering mixt

Oferim aquest tipus de servei als col·lectius que només disposin de planxa o bé no vulguin fer servir les seves instal·lacions al 100%. Per tant només elaboraríem al centre planxes i aliments crus, mentre la resta seria transportat.  

 

Contacte amb nosaltres per a més informació >>