Casals / Summer Camp

>> Treballem amb infants d’Educació Infantil i d’Educació Primària (de P3 a 6è)
>> La llengua que s’utilitzarà per a la realització de les diferents activitats serà la llengua vehicular del centre en el cas del CASAL D’ESTIU, i en el cas del SUMMER CAMP serà la llengua Anglesa.

Objectius


Grup Tendel vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn i amb un equip de professionals en l’educació no formal que comparteix un interès comú: les ganes de treballar plegats per a la correcta educació dels vostres infants.
Tant a l'etapa d'Educació Infantil com a l’etapa d’Educació Primària donem molta importància als hàbits i els treballem d'una manera sistemàtica. Aquests són la base d'un bon procés d'adaptació, on es potencia el creixement de l’infant/jove i es facilita l'adquisició d'aprenentatges.
Als nostres casals i summer camps volem....

>> Afavorir les relacions personals amb companys i adults.
>> Fer un ús enriquidor del temps lliure dels infants i joves.
>> Aprendre a col·laborar amb els altres, amb respecte i sense discriminacions.
>> Treballar uns hàbits i unes actituds relacionats amb el benestar, la seguretat i la higiene personal.
>> Respectar el material i les instal·lacions durant la pràctica de les diferents activitats.
>> Potenciar el diàleg com a resolució de conflictes.

I a part de tots aquests, al summer camp també s’aconsegueix....

>>Aprendre, assimilar, practicar i utilitzar vocabulari quotidià.
>> Familiaritzar-se amb els sons i la pronunciació de la llengua anglesa.
>> Assimilar i utilitzar frases fetes que faciliten la comunicació.
>> Perdre la vergonya a parlar l’anglès.

Al llarg del Casal, cada dia faran activitats d’aigua dins l’escola/recinte.

>> Els nens i nenes a partir de primer de primària se’ls pot oferir una activitat de piscina/platja un cop per setmana, la durada de l’activitat serà de mig dia. En el cas que sigui la piscina municipal del poble, s’haurà de tenir en compte els costos addicionals.
>> Un cop a la setmana es farà una sortida ja sigui amb autocar, transport públic o caminant. Les sortides no són obligatòries, els que no vulguin anar podran quedar-se al centre amb l’equip de Miss & Mr.

 Que us oferim

 

 

Contacte amb nosaltres per a més informació >>